Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Dotacje na remonty zabytków
Powiat Gliwicki udzieli w tym roku pięciu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

- Dotacje takie przyznawane są co roku – informuje wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Mają na celu wsparcie finansowe prac przeprowadzanych w obiektach zabytkowych znajdujących się na terenie naszego powiatu. Zwykle zarządcy tych zabytków łączą te dotacje z własnymi środkami lub pieniędzmi pozyskiwanymi z innych źródeł, by wykonać prace o szerszym zasięgu. Są to bowiem nieruchomości wymagające dużych nakładów, by utrzymać je w należytym stanie. Wszystkie te zabytki są cenne dla naszego dziedzictwa kulturowego i mimo swego wieku nadal dobrze służą mieszkańcom powiatu.    

Zgodnie z uchwałą przyjętą na marcowej sesji Rady Powiatu Gliwickiego, dotacje w br. przyznane zostały na prace przeprowadzane w obiektach zabytkowych w Toszku, Pilchowicach i Łanach Wielkich. I tak Centrum Kultury ,,Zamek w Toszku” na zadanie pn. ,,Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku bramnego oraz budynku stajni Zamku w Toszku” otrzyma dotację w kwocie 4305 zł. Gminie Toszek na ,,Remont Ratusza Miejskiego Urzędu w Toszku” przyznano 20 tys. zł. Kolejnym wnioskodawcą, który otrzymał takie wsparcie, jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach – dotacja w wysokości 15 tys. zł przyznana została na zadnie pn. „Pełna konserwacja ołtarza bocznego Najświętszej Maryi Panny (początek XX w.) wraz ze znajdującym się w nim obrazem Św. Jana Nepomucena (XVIII w.) w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach”. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach otrzyma 30620,06 zł na wykonanie zabezpieczeń pożarowych stropów poddasza w odcinku korytarza pomiędzy drzwiami pożarowymi środkowymi a klatką schodową od strony kaplicy. Powiat Gliwicki przyznał także dotację w wysokości
10 074,94 zł Gminie Sośnicowice na remont kapliczki przydrożnej w Łanach Wielkich.

Efekty wszystkich tych prac widoczne będą już jesienią br.