Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

WIDEOKONFERENCJA W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ  W POWIECIE ORAZ ORGANIZACJI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ MASOWYCH

7 kwietnia odbyło się w trybie wideokonferencji posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gliwickiego, w którym udział wzięli: włodarze gmin z terenu powiatu gliwickiego, prezesi szpitali w Knurowie i Pyskowicach, dyrektor ZOZ w Knurowie, oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, Dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach (WOT), Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliwicach oraz Dyrektor Kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK Knurów – Szczygłowice.
Podczas posiedzenia Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach Arletta Mrugała omówiła aktualną sytuacji epidemiczną w powiecie w kontekście ogólnej sytuacji w województwie śląskim oraz w kraju.
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawę organizacji masowych punktów szczepień w Powiecie Gliwickim przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, inspekcji, służb i straży.
Obecnie w Powiecie Gliwickim działają 23 punkty szczepień, zlokalizowane w każdej Gminie: