Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Czas egzaminów maturalnych
Trwają matury. W trzech zespołach szkół ponadpodstawowych Powiatu Gliwickiego egzamin dojrzałości zdaje łącznie 271 abiturientów. Trzymamy za nich kciuki!

Zanim jednak rozpoczęły się egzaminy, maturzyści zakończyli swój ostatni rok szkolny. Część z nich odebrała już świadectwa, część zrobi to w późniejszym terminie.

W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie świadectwa ukończenia szkoły średniej mogą odbierać od 30 kwietnia, kiedy to zostały wystawione. W tym też dniu  maturzyści spotkali się online z dyrekcją szkoły i wychowawcami – po to, by ostatecznie omówić procedury maturalne i związane z nimi wymogi sanitarne. Podsumowali też czas nauki w „Paderku” i otrzymali wsparcie na swój najważniejszy w życiu egzamin. Uroczyste wręczanie świadectw zaplanowano w tej szkole na 18 maja, już po zakończeniu egzaminów maturalnych.

Trzy klasy maturalne I Liceum Ogólnokształcącego w „Paderewskim” ukończyło łącznie 74 absolwentów, natomiast trzy Technikum nr 1 – 73 uczniów. W LO 12 z nich zapracowało na świadectwa z wyróżnieniem, a w Technikum – 7. Na szczególne wyróżnienie zasługują tutejsi olimpijczycy: uczennica Technikum Zuzanna Bednarczyk – dwukrotna finalistka Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Bartosz Rejman z LO, który dwa razy reprezentował szkołę na szczeblu okręgowym Olimpiady Historycznej i jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, działającego w ramach Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej  w Pyskowicach, odebrali świadectwa 30 kwietnia. Odbywało się to indywidualnie, według wcześniej ustalonego  harmonogramu.  Każdy z abiturientów otrzymał też wyjątkowy długopis z wygrawerowanym napisem, były słodkie niespodzianki i pamiątkowe zdjęcia. Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami klas młodszych przygotowali pożegnalną prezentację multimedialną.

W „Konopnickiej” w tym roku LO ukończyło 43 uczniów. Na szczególne wyróżnienie zasługują wśród nich: Dominika Badura ze średnią ocen na świadectwie 5,0 – stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uzdolniona artystycznie i zaangażowana społecznie; Nikola Przybyła – ukończyła liceum ze średnią ocen 4,76, świetna organizatorka wydarzeń szkolnych; Monika Pyrtek z równie wysoką średnią, słynąca z ogromnej wiedzy z zakresu zoologii; Angelika Buchta – ze średnią na świadectwie 4,80, przewodnicząca samorządu szkolnego, inicjatorka wielu akcji uczniowskich.

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie odbierali świadectwa ukończenia szkoły także 30 kwietnia – każdy indywidualnie, w sali gimnastycznej. Był zachowany dystans, uczniowie mieli maseczki i  dezynfekowali ręce. Szkołę ukończyło 42 uczniów LO i 21 Technikum.

Najlepsi spośród nich to Daria Głogowska, Paulina Koczor, Roksana Konderak, Wiktoria Suma, Aneta Łobożewicz, Julia Lis i Wiktoria Szadkowska.

Już kilka dni po wystawieniu świadectw ukończenia szkoły rozpoczęły się matury. W tym roku już po raz drugi z powodu pandemii przeprowadzane są z obostrzeniami sanitarnymi, bez egzaminów ustnych. 4 maja maturzyści zadają język polski, 5 maja – matematykę, kolejnego – j. angielski i następnie inne przedmioty na poziomie rozszerzonym.    

W „Paderewskim” do matury przystąpili wszyscy tegoroczni abiturienci – łącznie 147 osób. Dodatkowo 28 (22 w LO i 6 w Technikum) absolwentów z lat ubiegłych podejmie próbę podniesienia swoich wyników maturalnych.

Maturzyści najchętniej wybierali tu do zdawania na poziomie rozszerzonym język angielski, a także matematykę, biologię, język polski, chemię, następnie geografię, historię, WOS i informatykę.

W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach egzamin dojrzałości zdaje 37 abiturientów. Najchętniej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym są tutaj język polski, język angielki, biologia, geografia oraz język niemiecki.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie do matury przystąpiło 41 absolwentów  LO i 18 – Technikum. Najwięcej z nich na poziomie rozszerzonym zdecydowało się zdawać biologię, historię i język angielski.

Egzaminy maturalne zakończą się w całym kraju do 20 maja. Ich wyniki ogłoszone zostaną 5 lipca. Oby były jak najlepsze!