znaki drogowe - uwaga

Sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 można teraz załatwiać bez wcześniejszego umawiania wizyty w Urzędzie. Klienci indywidualni obsługiwani są według kolejki (wejście boczne przy bankomacie). Jednocześnie ograniczona została możliwość rezerwacji internetowej.

Wejście boczne od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) dostępne jest dla:

  • Klientów indywidualnych, którzy nie rezerwowali terminu wizyty. Obsługa jestprowadzona wg kolejki, w systemie "jeden za jeden" , wymagane jest pobranie biletu (A) lub (B) z biletomatu. Uwaga - w czasie jednej wizyty można załatwić maksymalnie 2 sprawy. Szacowany czas oczekiwania na załatwienie sprawy zależny jest od liczby osób w kolejce oraz rodzaju załatwianych spraw.
  • Klientów indywidualnych, którzy zarezerwowali wizytę internetowo. Obsługa prowadzona jest wyłącznie na stanowiskach nr 2 i 3, za okazaniem unikalnego kodu wygenerowanego podczas rezerwacji (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty).
  • Klientów indywidualnych, którzy zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do uzupełnienia dokumentacji. Obsługa prowadzona jest wg listy imiennej (zgodnie z datą i godziną umówionej wizyty).

- Obsługa klientów odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy czym ostatni klient oczekujący na załatwienie sprawy związanej z rejestracją pojazdów zostanie wpuszczony na salę obsługi 15 minut przed końcem pracy Urzędu. Z uwagi na różnorodność spraw załatwianych w Referacie Rejestracji Pojazdów i tym samym różny czas obsługi, przyjście tuż przed zakończeniem pracy Urzędu nie gwarantuje załatwienia sprawy w danym dniu - mówi Beata Szczepankiewicz, naczelnik Wydziału Komunikacji.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi -> Karty Informacyjne (bezpośredni link bip.gliwice.eu/karty-informacyjne) znajdują się karty opisu usług z zakresu rejestracji pojazdów, które pozwolą na przygotowanie się do wizyty w Urzędzie. Ułatwi to sprawną obsługę, a tym na skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy.

Przypominamy również o możliwości złożenia wniosków :

  • przez SEKAP, e-PUAP,
  • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego – wejście od ul. Wyszyńskiego,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego