Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

wnętrze budynku Fot. materiały CKZiU

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zakończyły się dwa projekty „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. Dzięki nim wyremontowano i doposażono szkolne pracownie, a uczniowie i nauczyciele mogli skorzystać z interesujących i rozwijających warsztatów i kursów.

Projekty o wartości niemal 4,5 mln zł zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Były również współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice – na ten cel Miasto przeznaczyło ponad 2 mln zł.
Projekt powstał z myślą o placówkach edukacyjnych, wymagających wprowadzenia udogodnień architektonicznych i usprawnienia rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami. Unia Europejska uznaje bariery środowiskowe za element bardziej utrudniający osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym niż ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. W 2000 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat „Ku Europie bez barier dla osób z niepełnosprawnością”, w którym przyjęła strategię zmierzającą do likwidacji wszelkich barier – mówi Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1.
W ramach projektu, w CKZiU nr 1 wyremontowano i wyposażono pracownie szkolne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe wejście do szkoły, zamontowano przeszkloną windę dla niepełnosprawnych uczniów i specjalne platformy. Nowe wyposażenie trafiło do dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, obsługi gości i obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Inwestycja kosztowała 3,6 mln zł. Z budżetu Miasta Gliwice przeznaczono na ten cel niemal 2 mln zł, dofinansowanie uzyskano też z środków unijnych i państwowych.
W ramach projektu zorganizowano też kursy dla 150 uczniów, staże oraz praktyki zawodowe i wycieczki do zakładów pracy. W zorganizowanych kursach i szkoleniach zawodowych wzięło udział również 20 nauczycieli.
Realizacja części edukacyjnej projektu kosztowała niemal 877 tys. zł. Dotacja z budżetu Miasta Gliwice wyniosła 43,8 tys. zł. Projekt uzyskał też dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa. (mf)