banner - symbol Radiostacji i napis Nagrody Prezydenta Miasta <a href=Gliwice w dziedzinie kultury" />

Świat gliwickiej kultury jest bardzo zróżnicowany – tworzą go między innymi pisarze, plastycy, muzycy, animatorzy kultury. Jak co roku Prezydent Miasta Gliwice nagrodzi osoby, które w roku ubiegłym – dla kultury pełnym wyzwań – miały na koncie szczególne osiągnięcia artystyczne lub współtworzyły życie kulturalne naszego miasta. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 sierpnia.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury przyznawane są w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne zamieszkałe w Gliwicach lub osoby prawne i inne podmioty, których siedziba mieści się w naszym mieście. Nagrody są przyznawane zarówno za całokształt osiągnięć, jak i szczególne zasługi dla gliwickiej kultury w 2020 roku. Zgłaszać można zarówno uznanych artystów, jak i początkujących twórców.

Wnioski konkursowe mogą składać instytucje kultury, placówki oświatowe, szkoły wyższe, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne oraz członkowie Rady Miasta Gliwice. Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu pod nr tel. 32/239-12-84.

W ubiegłym roku Prezydent Miasta Gliwice przyznał dwie nagrody za osiągnięcia twórcze w 2019 r. Otrzymali je fotograf Michał Patycki i architektka Katarzyna Rosłon. Nagroda w kategorii upowszechniania kultury powędrowała do Marka Niewiarowskiego, organizatora takich imprez jak Winter Reggae czy Punk Generation. Historyk dr Bogusław Tracz otrzymał nagrodę za ochronę kultury.

W gronie nagrodzonych przez prezydenta Gliwic ludzi kultury na przestrzeni lat było wielu artystów, których twórczość jest obecna w Polsce i na świecie. Wśród nich są między innymi kompozytorzy, muzycy, poeci, plastycy, fotograficy, etc. W gronie nagrodzonych znaleźli się także animatorzy i menażerowie kultury. Lista laureatów jest długa i chcemy ją stale poszerzać o kolejne nazwiska osób, które tworzą gliwicką kulturę. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w tegorocznym konkursie – mówi Stella Zaborowska-Nawrath, naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu UM w Gliwicach.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie kultura.gliwice.eu w zakładce „Nagrody w dziedzinie kultury”. (mm)