Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

przebudowywane skrzyżowanie ul. Zabrskiej Hutniczej i bł. Czesława fot. D. Nita-Garbiec

Główne prace drogowe przy ul. Zabrskiej mają się ku końcowi i 23 lipca o godz. 8.00 zostanie ona otwarta dla samochodów i pieszych. Znów będzie można dojechać do ul. Chorzowskiej wiaduktem nad torami. Wloty ulic bł. Czesława i Hutniczej na skrzyżowaniu z ul. Zabrską pozostaną jednak zamknięte – do czasu pełnego zakończenia robót, przewidzianego na III kwartał tego roku.

Mimo dopuszczenia ul. Zabrskiej do ruchu, mogą pojawić się czasowe utrudnienia ze względu na dalsze prace prowadzone w tym rejonie. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności! – apelują drogowcy.

Przypomnijmy, że na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Zabrskiej, bł. Czesława i Hutniczej powstanie docelowo sygnalizacja świetlna, która podniesie bezpieczeństwo jazdy i usprawni możliwość włączania się do ruchu w strumień ul. Zabrskiej. Powstanie także kolejny, około 250-metrowy odcinek drogi dla rowerów prowadzący aż do wiaduktu kolejowego nad torami.