baner

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej zachęca firmy i instytucje z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do organizacji staży na stanowiskach księgowych. Akcelerator oferuje profity zarówno dla stażystów, jak i organizatorów staży.

W ramach trzymiesięcznych staży GAPR zapewnia stażystom stypendia, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów dojazdu. Pracodawcy mogą liczyć na refundację części wynagrodzenia lub dodatku dla opiekuna stażysty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gapr.pl. (mf)