Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

  • Trwa konkurs filmowy na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - lato 2021. Konkurs jest organizowany przez Wojewodę Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do udziału organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs trwa do 1 września 2021 r.