baner metropolia

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie Programu „Kolej+”. Jednym z etapów prac jest przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego wspólnie z Województwem Śląskim. Do 26 września wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty mogą zgłosić swoje uwagi lub przekazać opinię za pośrednictwem ankiety internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami opisującymi zamierzenia związane z projektami dotyczącymi obszaru Gliwic, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Linki do prezentacji i ankiet:

Projekty punktowe:

  1. Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/11yfMuwRfbg2M5I8C5_4v6HAHVhjfqpub/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/U8ncRm6qWiKXqMiq8

Projekty liniowe:

  1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 165 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/11n975upp81W63Qy1Q7jCo3tjMRwueblu/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/Yx2wY9SHh6RDoEfo9

Konsultacje społeczne realizuje firma Databout Sp. z o.o., która na zlecenie G-ZM opracowuje niezbędną dokumentację, zawierającą również wnioski uwzględniające otrzymane w ramach konsultacji opinie.

Drugi etap Programu zakończy się 25 listopada. Do tego czasu komplet wymaganej dokumentacji Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych musi zostać złożony w PKP PLK S.A. przez liderów projektów. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.