Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Rynek fot. R. Neumann / UM Gliwice

Na czwartek 20 stycznia 2022 roku została zwołana sesja Rady Miasta Gliwice nr XXXIII/2022. Rozpocznie się o godz. 15.00 w trybie zdalnym, a obrady będą transmitowane na stronie Gliwice.eu.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.