Rysunek kosza na odpady

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach będą od lipca gromadzić bioodpady do odbioru tylko w kubłach wielokrotnego użytku, a nie w jednorazowych workach plastikowych. Wpłynie to na ochronę środowiska naturalnego, a bioodpady będą skuteczniej przetwarzane i w większej ilości przekazywane do dalszego wykorzystania.

Do nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach nie będą już dostarczane worki na bioodpady. W zamian, od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych będą mogli bezpłatnie otrzymać drugi kubeł brązowy o pojemności 120 litrów lub wymienić pojemnik obecnie używany na większy o pojemności 240 litrów. Wciąż będą mogli przekazywać do odbioru maksymalnie tę samą masę bioodpadów co wcześniej, kiedy dostarczane były także worki.

Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego pod numerami telefonów: 32/238-54-22, 32/238-56-39 i 32/239-13-25.

Zmiany te wpisują się w szereg proekologicznych działań władz samorządowych i wynikają z zapisów uchwały Rady Miasta Gliwice (nr XXXIII/698/2022).

Wyeliminowanie worków przyniesie korzyści w całym procesie gospodarowania odpadami. Poprawią się parametry bioodpadów oddawanych do kompostowni, bo obecnie worki stanowią istotny problem. Utrudniają tzw. doczyszczania odbieranego materiału – odpady biodegradowalne zebrane w workach są rozdrabniane i przesiewane, a kawałki folii z worków przedostają się wraz z materiałem właściwym do kompostowania. To ma negatywny wpływ na kompostowanie oraz na końcowe parametry uzyskanego produktu, który przy odpowiedniej jakości może być wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Jakość bioodpadów ma bezpośredni wpływ na poziom ich przygotowania do ponownego wykorzystania oraz na poziom recyklingu odpadów komunalnych, który powinna osiągać gmina.

Wydział UK informuje, że mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy jeszcze posiadają worki, mogą je wykorzystać do wyczerpania zapasów.

Tagi: 
Zielone Gliwice