Gliwiccy policjanci w czasie minionego weekendu nie nadążali z przemieszczaniem się między różnymi imprezami plenerowymi. Policjantów prowadzących profilaktykę można było spotkać w Pławniowicach, Gliwicach Ostropie, Gliwicach Sośnicy, Knurowie, Paniówkach, Przyszowicach i Chudowie. W tygodniu odwiedzali różne szkoły.

Jeszcze przed weekendem funkcjonariusze z Gliwic spotykali się między innymi z młodzieżą szkolną Zespołu Szkół Zawodowych w Knurowie przy ul. Szpitalnej. Pogadankę prowadziła aspirant sztabowa Aneta Sokalla, komisarz Janusz Szydło i młodszy aspirant Mateusz Piórkowski koordynator pracy profilaktycznej policji w naszym rejonie. Z młodzieżą szkolną omawiano tematy odpowiedzialności prawnej osób małoletnich, przytaczano szczegóły różnych wykroczeń, których opuszczają się młodzi ludzie, szczególnie skupiono się na ważkim temacie cyberprzemocy z elementami tzw. hejtu.
Policjanci z gliwickiego garnizonu byli obecni w sobotę na akcji przygotowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz gminę Rudziniec, która odbyła się na plaży jeziora pławniowickiego w Niewieszy.
Funkcjonariusze z gliwickiej jedynki spotkał się z mieszkańcami przy okazji pikniku – święta strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie.
Piknik Rodzinny — Oświatowy w Sośnicy był okazja, aby kierownictwo komisariatu V oraz dzielnicowi spotkali się z mieszkańcami, w tym zaproszonymi na miejsce uczniami ze wszystkich szkół z dzielnicy Sośnica.
Policjanci z gliwickiej drogówki zabezpieczali, ale również prowadzili profilaktykę, przy okazji zorganizowanego w Knurowie biegu.
Dzielnicowi z knurowskiego komisariatu Policji byli obecni na piknikach w Paniówkach i Przyszowicach.
Dzień imprez plenerowych i pracy prewencyjnej policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Gliwicach zakończyli na pikniku rodzinnym w Chudowie. Wszędzie starano się przekazywać rozmówcom i słuchaczom jak najwięcej informacji i przestróg dotyczących aktualnych w naszym rejonie zagrożeń, wystawiano też stoiska z policyjnym sprzętem.

 • Policjant w klasie szkolnej prowadzi zajęcia. Widać ławki i siedzącą w nich młodzież.
 • Policyjne stoisko pa podwórku przed szkołą.
 • Przemarsz młodzieży szkolnej w Sośnicy. Po lewej widać policyjne stoisko.
 • Policyjne stoisko z gadżetami profilaktycznymi - odblaskami.
 • Młodzież klas mundurowych przechodzi obok policyjnego stoiska.
 • Policyjne stoisko na plaży przy jeziorze. Widać policjantów, dzieci i osoby dorosłe.
 • Policyjny radiowóz, policyjne stoisko i policjanci
 • Tłum młodzieży w rejonie policyjnego stoiska.
 • Policyjne stoisko po lewej, po prawej wiele młodych osób.
 • Policyjna motorówka.
 • Policyjne stoisko na brzegu jeziora, przed nim trzech policjantów.
 • Policjant i strażak obserwują testującego alkogogle.
 • Osoby dorosłe i dzieci na policyjnym stoisku profilaktycznym.