Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą gliwickiej komendy kończą kolejną sprawę nielegalnego kasyna. Kilka dni temu weszli do jednego ze strzeżonych przed „obcymi” lokali i zabezpieczyli cztery automaty do gier hazardowych.

W tej sprawie nie ma nic ponadstandardowego - w toku wykonywanych czynności służbowych śledczy otrzymali informację o podejrzanym lokalu, działającym w Knurowie. Chroniony był on przez rozmieszczony wokół budynku monitoring. Nie każda osoba mogła wejść do środka - ewidentnie prowadzono tam selekcję klientów, o co dbał „opiekun”.

Kilka dni temu nasi detektywi weszli do rzeczonego przybytku i tym samym potwierdzili nielegalny charakter jego działalności. Prowadzono tam dochodowe przedsięwzięcie, realizowane wbrew przepisom ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Funkcjonariusze ujawnili cztery nielegalne automaty do gier oraz gotówkę w banknotach o różnych nominałach, przygotowaną już do wypłat dla grających.
Ustalone dwie przedsiębiorcze kobiety czeka proces karno-skarbowy oraz poważne sankcje finansowe. Muszą się one liczyć z karą w wysokości 100 tys. zł od każdego ujawnionego automatu. Zabezpieczone maszyny raczej już do nich nie wrócą.

Dla potencjalnych naśladowców tego typu przedsięwzięć – treść przepisu:
Art. 107. [Nielegalne gry hazardowe]
§ 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.
§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.