Spotkanie prezydenta z mieszkańcami Trynku Fot. G.Ożga/UM Gliwice

Za nami kolejne spotkania cyklu KIERUNEK – DZIELNICE. We wtorek, 21 czerwca, prezydent Gliwic Adam Neumann rozmawiał z mieszkańcami Trynku i Sikornika. Rozmowy dotyczyły lokalnych spraw i perspektyw rozwoju dzielnic.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic rozpoczęły się w maju i są kontynuowane w czerwcu. To okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia nas wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji, można skuteczniej realizować i planować poszczególne zadania, odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału różnych środowisk w Gliwicach sprawia, że miasto rozwija się w zrównoważony sposób oraz umacnia potencjał gospodarczy, zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu obszarach, dlatego tym ważniejsze są bezpośrednie spotkania i możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.
Każde ze spotkań trwa półtorej godziny i jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.
W trakcie spotkania na Trynku i Sikorniku mieszkańcy przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Uwaga mieszkańców skupiona była głównie na kwestiach planu zagospodarowania przestrzennego, budowie nowych ścieżek rowerowych, podwyżkach cen za ogrzewanie miejskie oraz podtopieniach działek na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jutrzenka” i zabudowań przy ul. Bielika. Poruszono też m.in. kwestię miejsc parkingowych, naprawy chodników, opłat za śmieci, nadmiernego hałasu i stanu budynku po dawnej stacji kolejki wąskotorowej oraz organizacji komunikacji na trasie Gliwice – Rybnik. Mówiono też o potrzebie zamontowania dodatkowych punktów oświetleniowych, czystości i bezpieczeństwie, a także możliwościach organizacji dodatkowych pieszych patroli policyjnych. Mieszkańcy niepokoili się o przyszłość ogródków działkowych przy ul. Czapli, zwrócili uwagę na problem „dzikich” reklam oraz potrzebę organizacji dodatkowych zielonych przestrzeni. Poruszono też kwestię zbiorników retencyjnych, uporządkowania Ostropki i budowy strefy ekonomicznej w nowej części Sikornika.
Na spotkaniach obecna była Anna Gilner, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, która wyjaśniła kwestie dotyczące remontów i utrzymania infrastruktury drogowej oraz Roksana Burzak, naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach i Bożena Kus, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań, ponieważ większość poruszonych kwestii jest dobrze znana władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania. Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.
Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe spotkania odbędą się 23 czerwca w dzielnicy Wojska Polskiego i Zatorze. (mf)