• Trwa konkurs filmowy na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania. Konkurs jest organizowany przez Wojewodę Śląskiego , Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Śląskiego Kuratora Oświaty. Zapraszamy do udziału organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Konkurs trwa do 1 września 2022 roku.