Dlaczego musimy budować klatki Faradaya już teraz

W przypadku ataku impulsem elektromagnetycznym, pole elektromagnetyczne pochodzące od silnego wybuchu naturalnej lub wytworzonej przez człowieka energii elektromagnetycznej może sprzęgać się z nieekranowaną elektroniką i indukować prądy, które powodują dalsze uszkodzenia. Nazywa się to "sprzężeniem pola" lub "wzmocnieniem pola". Efektem mogą być napięcia wtórne, które niszczą półprzewodniki i inne elementy cyfrowe. Zamiast czekać na to, co się stanie, dlaczego nie zbudować klatki Faradaya już teraz? Klatka Faradaya jest obudową skonstruowaną specjalnie po to, aby zapobiec przenikaniu przez nią zewnętrznych pól elektrycznych. Jeśli pracujesz w branży technologicznej, prawdopodobnie nie trzeba Ci mówić, jak ważne jest ekranowanie elektromagnetyczne, gdy Twój obiekt może zostać zaatakowany przez wysokoenergetyczny wybuch EMP. Zdolność do ochrony wrażliwego sprzętu przed szkodliwymi polami elektromagnetycznymi może wpłynąć na wydajność Twojej firmy w czasie kryzysu. Po co czekać na wydarzenie EMP, aby zdać sobie z tego sprawę?

Co wchodzi w skład budowy klatki Faradaya?

Najważniejszym czynnikiem w budowie klatki Faradaya jest dobór odpowiednich materiałów. Ekran może być wykonany z miedzi, aluminium, stali, lub dowolnego innego materiału przewodzącego. Grubość materiału, jednakże, również odgrywa krytyczną rolę w tym jak efektywna będzie osłona. Grubość materiału przewodzącego musi być znacznie większa niż długość fali energii elektromagnetycznej, którą próbujemy osłonić dany obszar. Na przykład, 10-gauge drut miedziany jest około 100 razy grubszy niż długość fali standardowej 10 kilowatowej kuchenki mikrofalowej. Jest to grubość potrzebna do ochrony przed impulsem elektromagnetycznym, który zostałby wywołany przez wybuch jądrowy.

Należy pamiętać, że grubszy metal jest również bardziej skuteczny w blokowaniu sygnałów o częstotliwości radiowej niż w blokowaniu pól elektrycznych i magnetycznych. Dlatego klatka Faradaya wykonana z jednej grubości stali nie jest tak skuteczna jak ta wykonana z dwóch warstw stali. Druga warstwa blokuje pola elektromagnetyczne, podczas gdy pierwsza warstwa blokuje sygnały radiowe.

Dlaczego klatki Faradaya są tak ważne dla biznesu

Sprzężenie pola występuje, gdy zewnętrzne pole elektromagnetyczne sprzęga się z nieekranowanym urządzeniem elektronicznym. Zewnętrzne pole elektromagnetyczne może sprzęgać się z nieekranowanym urządzeniem poprzez generowanie napięcia na jego zaciskach wejściowych. Napięcie indukowane na zewnętrznych zaciskach może być wystarczająco wysokie, aby spowodować uszkodzenie. Gdy urządzenie jest ekranowane, zewnętrzne pole nie może sprzęgać się z urządzeniem, a pole może przechodzić przez urządzenie bez wpływu na nie. Jak wspomniano, wystarczająco silne pole elektromagnetyczne może wywołać napięcia, które uszkodzą półprzewodniki i inne elementy cyfrowe. To, czy dojdzie do uszkodzenia, zależy od natężenia pola, konstrukcji urządzenia oraz odległości między polem a urządzeniem.

Klatki Faradaya są używane w sytuacjach, gdy sprzęt musi być ekranowany przed zewnętrznymi polami. Klatka Faradaya jest obudową specjalnie zaprojektowaną, aby zapobiec przenikaniu przez nią zewnętrznych pól elektrycznych. Zdolność do ekranowania urządzenia przed zewnętrznym polem elektromagnetycznym może być ważna w różnych sytuacjach.