Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach publikujemy wyrok skazujący Sebastiana Pastusiaka (ur. 1997 r.), oskarżonego o czyn z art. 278 kodeksu karnego. Oskarżony został uznany za winnego.

Pliki do pobrania

  • Wyrok w formacie pdf.
    702.89 KB
    1. oskarżonego Sebastiana Pastusiaka uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, wypełniającego znamiona występku z art. 278 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 278 § 1 k.k. przy zast. art. 37a § 1 k.k. w zw. z. art. 34 § 1 1 S la pkt 1 k.k. oraz art. 35 § 1 k.k. skazuje go na kare 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegające na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym; 2. na mocy art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego Sebastiana Pastusiaka Środek karny polegający na podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez, zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach na okres 60 (sześćdziesięciu) dni; 3. na mocy art. 627 k.p.k. zasadza od oskarżonego na rzecz. Skarbu Państwa wydatki w kwocie 70 (siedemdziesięciu) złotych, oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 w zw. 2. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opiatach w sprawach karnych obciąża go opłatą w kwocie 300 (trzystu) złotych.