Dzisiaj od wczesnych godzin rannych na terenie całego powiatu gliwickiego trwają działania "Trzeźwość". Przez kilkanaście godzin gliwiccy stróże prawa będą kontrolowali, czy kierujący nie prowadzą na "podwójnym gazie". Wyeliminowanie łamiących zakaz kierowców z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PRZYPOMINAMY:

Definicje stanu nietrzeźwości zawiera art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

  2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W prawie karnym poza stanem nietrzeźwości wyróżnia się stan „wskazujący na spożycie alkoholu”, w którym:

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila

  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAZDĘ „NA PODWÓJNYM GAZIE”

Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, gdy jego zawartość we krwi przekracza 0,5 promila, jest przestępstwem, za które grozi:

  • grzywna uzależniona od dochodu (od 10 do 540 stawek dziennych; od 10 do 2000 złotych za stawkę dzienną), ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat;
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat;
  • od 5000 do 60 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Kierowanie pojazdem mechanicznym po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu grozi:

  • grzywna nie niższa niż 2500 złotych (maksymalna to 30 tysięcy złotych) lub areszt do 30 dni;
  • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
  • 10 punktów karnych.