Gliwicka policja współpracuje ze szkołami średnimi i organizuje spotkania z jej uczniami. Ostatnio zaproszono klasy mundurowe o profilu policyjnym i wojskowym z Gliwic i Knurowa. Spotkanie odbyło się wczoraj na terenie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W trakcie zajęć, prowadzący - psychologowie, pedagodzy i terapeuci - skupili się na tematach związanych z przemocą, cyberprzemocą oraz mową nienawiści.

Punktem wyjścia do rozpoczęcia zajęć był film, którego fabuła przedstawiała realne problemy współczesnej młodzieży. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach Sośnicy oraz gliwickiego Liceum Animator mieli możliwość uczestnictwa w rozmowie z  prelegentami – panią Justyną Soroką, psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, panią  Jadwigą Konopką-Chełmońską, przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego OPS w Gliwicach, prezesem Tauron GTK Łukaszem Koperą i zawodnikiem GTK Tomaszem Śniegiem. 

Podczas swych wystąpień zaproszeni fachowcy szczególny nacisk kładli na aspekty związane z zagadnieniem zagrożeń czyhających na współczesną młodzież i sposobów ich unikania. Policyjny profilaktyk nawiązywał w trakcie dyskusji do praktyki i negatywnych zjawisk, w tym odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych. Młodzi ludzie zgłębili wiedzę na tematy czym jest czyn karalny i demoralizacja. Podczas spotkania omówiono również zagrożenia związane z korzystaniem z sieci komputerowej oraz promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie.

Policyjny profilaktyk, aspirant Mateusz Piórkowski, na koniec spotkania z uczniami podkreślił, że młodzież nosząca mundury, wyróżnia się na ulicach, a co za tym idzie, ich obowiązkiem jest dbałość symboli narodowych i godność noszonego munduru. Podkreślił, z czym młodzi kadeci się zgodzili, że ich powinnością jest dawanie świadectwa i wzoru do naśladowania dla młodszych kolegów. Przedstawiciele sportu zespołowego z GTK Tauron Gliwice nie omieszkali nawiązać do szlachetności zaangażowania w sport i właściwego kibicowania. Zaproszono uczestników (i nie tylko) do kibicowania na najbliższym sobotnim spotkaniu o godzinie 15.00 w siedzibie GTK w Gliwicach.

 

  • Na zdjęciu aula, na pierwszym planie słuchacze szkół - klas mundurowych na drugim planie policjant a za nim przy katedrze-biurku prelegenci
  • Na zdjęciu aula, na pierwszym planie słuchacze szkół - klas mundurowych na drugim planie  przy katedrze-biurku prelegenci
  • Na zdjęciu aula, na pierwszym planie słuchacze szkół - klas mundurowych na drugim planie policjant a za nim przy katedrze-biurku prelegenci