Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach publikujemy wyrok skazujący Marcina Gołąb (ur. 2003 r.), oskarżonego o czyny z art. 278 § 1 kodeksu karnego. Oskarżony został uznany za winnego.