Zarząd Dróg w Gliwicach informuje: Zmiany organizacji ruchu na krzyżówce Okulickiego - Kozielska
Gliwiczanie stają przed wyzwaniem komunikacyjnym – od jutra zmiany w ruchu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Kozielskiej. To nie tylko próba cierpliwości dla kierowców, ale też fragment większej układanki miasta dążącego do płynności i bezpieczeństwa komunikacyjnego.
  1. Już 20 lutego skrzyżowanie ulic Okulickiego i Kozielskiej w Gliwicach przejdzie zmiany w organizacji ruchu związane z przeróbką krzyżówki.
  2. Ulica Okulickiego zostanie zawężona przed skrzyżowaniem, a skręt w lewo w ulicę Kozielską zostanie zamknięty dla jadących od strony alei Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88).
  3. Objazd będzie prowadził przez rondo im. Władysława Andersa, umożliwiając dostęp do ulicy Kozielskiej.
  4. Piesi nie będą mogli korzystać z przejścia przez ulicę Okulickiego na czas trwania prac.
  5. Zmiany wpłyną również na trasę autobusu linii 178, który w kierunku dzielnicy Trynek zostanie przekierowany przez aleję Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88), Okulickiego i Kozielską, z zawróceniem na rondzie im. Władysława Andersa.
  6. Po zakończeniu robót, na ulicy Okulickiego od strony DK88, kierowcy zyskają trzy pasy ruchu: do jazdy na wprost, w lewo oraz w prawo.
  7. Zakończenie prac przy przebudowie skrzyżowania przewidywane jest w II kwartale bieżącego roku.

Zmiany w organizacji ruchu na jednym z kluczowych skrzyżowań Gliwic stanowią ważny etap w modernizacji miejskiej infrastruktury drogowej. Przebudowa ma na celu nie tylko poprawę płynności ruchu, ale i zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Przez najbliższe tygodnie, kierowcy oraz piesi muszą uzbroić się w cierpliwość i dostosować swoje plany podróżne do tymczasowych niedogodności.

Warto podkreślić, że zarówno dla kierujących, jak i mieszkańców pieszych, obecne zmiany, pomimo chwilowych trudności, to inwestycja w lepsze jutro komunikacyjne Gliwic. Docelowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i Kozielskiej przyczyni się do płynniejszego przepływu pojazdów oraz bezpieczniejszego poruszania się pieszych. Wszyscy oczekujemy na efekty tych prac z niecierpliwością, mając nadzieję na szybkie i sprawnie przeprowadzone prace.


Według informacji z: Zarząd Dróg w Gliwicach