Gliwice: Nowe usługi dla seniorów od Ośrodka Pomocy Społecznej
W Gliwicach seniorzy znajdą pomocną dłoń prosto z sąsiedztwa. Nowy program pilotażowy zapewni im wsparcie w codziennym życiu, dając możliwość korzystania z tzw. usług sąsiedzkich. To inicjatywa, która ma na celu ułatwienie starszym osobom samodzielnego funkcjonowania, zapewniając im opiekę i pomoc w ramach wspólnoty lokalnej.
  • Seniorzy z Gliwic będą mogli skorzystać z usług sąsiedzkich.
  • Program dedykowany jest osobom w podeszłym wieku, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.
  • Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone od 1 do 7 godzin tygodniowo.
  • Opłata za pomoc wynosi 34,50 zł za godzinę, z możliwością częściowego lub całkowitego zwolnienia z kosztów.
  • Całkowite zwolnienie z opłat przewidziane jest dla seniorów w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej.
  • Program finansowany jest ze środków państwa oraz z budżetu miasta Gliwice.
  • Szczegóły dotyczące programu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wspólnota mieszkańców Gliwic pokazuje, że solidarność międzypokoleniowa nie jest pustym hasłem. Inicjatywa usług sąsiedzkich to krok w stronę budowania społeczności, która wspiera się nawzajem, szczególnie wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą starość. Program pilotażowy, który ma ruszyć w mieście, to nie tylko wsparcie dla seniorów, ale także sposób na aktywizację sąsiedzkich relacji.

Koncept usług sąsiedzkich bazuje na prostej, ale jakże ważnej zasadzie – pomocy bliźniemu. Seniorzy, którzy ze względu na swój stan zdrowia napotykają trudności w codziennym życiu, będą mogli liczyć na wsparcie ze strony sąsiadów. Ta forma pomocy może obejmować różne aspekty życia codziennego – od zrobienia zakupów, poprzez drobne prace domowe, aż do towarzyszenia w wizytach u lekarza.

Warto zwrócić uwagę, iż usługi sąsiedzkie nie są bezpłatne. Stawka godzinowa wynosi 34,50 zł, jednak w szczególnych przypadkach przewidziane jest zwolnienie z opłat – całkowite lub częściowe. Decyzja o zwolnieniu podejmowana jest na podstawie dokładnej analizy sytuacji finansowej i życiowej seniora.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 zakłada finansowanie usług sąsiedzkich ze środków państwowych. Jednak gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania, dodatkowe środki mogą pochodzić z budżetu miasta. To pokazuje, jak duże znaczenie ma lokalne wsparcie i gotowość do pomocy najbardziej potrzebującym.

Informacje na temat tego, jak skorzystać z usług sąsiedzkich, jakie są kryteria zwolnienia z opłat oraz dokładny zakres pomocy, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych. Wystarczy odwiedzić Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub skontaktować się telefonicznie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. To ważne, aby każdy senior, który potrzebuje wsparcia, wiedział, że nie jest sam i może liczyć na pomoc swojego sąsiada.


Na podst. UM Gliwice