Prezydent Gliwic nagrodził wybitne talenty sportowe i kulturalne
W dniach pełnych uznania i celebracji, PreZero Arena stała się miejscem, w którym zasługi i talent lokalnych artystów oraz sportowców zostały docenione na wysokim poziomie. Wydarzenia te, organizowane pod egidą Prezydenta Adama Neumanna, nie tylko podkreśliły znaczenie kultury i sportu w naszej społeczności, ale także wyraziły wdzięczność dla tych, którzy swoją pracą i pasją wnoszą nieoceniony wkład w życie miasta.
  • 22 marca odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla osób zasłużonych w dziedzinie kultury.
  • Nagrodzono 10 osób za ich wkład w twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę kultury w 2023 roku.
  • 24 marca miała miejsce Gala Sportu, podczas której wyróżniono 200 osób związanych ze światem sportu.
  • Zawodnicy, trenerzy, działacze sportowi oraz członkowie sztabów trenerskich otrzymali nagrody i wyróżnienia.

W sercu naszego miasta, PreZero Arena zaświeciła pełnym blaskiem, stając się areną, gdzie lokalne talenty zostały należycie docenione. Dni 22 i 24 marca były świadectwem nie tylko sportowego i artystycznego ducha naszej społeczności, ale także pokazały, jak ważne jest docenianie i nagradzanie tych, którzy swoją pasją i zaangażowaniem budują lepsze jutro.

Podczas tych wyjątkowych wydarzeń, Prezydent Adam Neumann podkreślił wagę kultury oraz sportu w kształtowaniu tożsamości naszego miasta. Nagrody wręczone w tych dniach nie są tylko wyrazem uznania za osiągnięcia minionego roku, ale także motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji i talentów. Wszystkim laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje, życząc dalszych sukcesów i nieustającej inspiracji.

Niech te wydarzenia będą przypomnieniem dla nas wszystkich o sile, jaką niesie ze sobą społeczność wspierająca swoich członków. Jako mieszkańcy mamy powody do dumy, widząc jak nasi lokalni artyści i sportowcy zdobywają uznanie i stają się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Cieszymy się, że nasze miasto jest miejscem, gdzie talent i ciężka praca są doceniane na każdym kroku.


Źródło: Urząd Miejski Gliwice