Urząd Miejski inwestuje w klimat: Odcinek 3 projektu unijnego 20/20
W obliczu zmian klimatycznych, nasze miasto podejmuje znaczące kroki, by chronić środowisko i poprawić jakość życia mieszkańców, wykorzystując do tego celu fundusze unijne. Od przeciwdziałania zmianom klimatu, przez modernizację transportu po inwestycje w efektywność energetyczną - oto jak lokalne projekty przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
  1. Unijne środki finansowe pomagają miastu w realizacji projektów związanych z ochroną klimatu i środowiska.
  2. Nowoczesne autobusy elektryczne i hybrydowe zastępują starszą flotę, zmniejszając emisję spalin.
  3. Systemy przeciwpowodziowe i retencja wodna chronią miasto przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.
  4. Termomodernizacja budynków oraz ekologiczne oświetlenie przyczyniają się do oszczędności energii i redukcji emisji CO2.

Dwadzieścia lat członkostwa w Unii Europejskiej stało się dla naszego miasta okresem intensywnego rozwoju i znaczących inwestycji, które pomogły w transformacji infrastruktury i poprawie jakości życia mieszkańców. Szczególny nacisk położony został na działania związane z ochroną środowiska oraz adaptacją do zmian klimatu, co stanowi odpowiedź na globalne wyzwania ekologiczne.

W ramach troski o czyste powietrze i redukcję hałasu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej wprowadza do eksploatacji nowoczesne autobusy. Dzięki unijnemu wsparciu, miasto nabyło autobusy elektryczne i hybrydowe, które są nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale także zapewniają większy komfort podróżowania.

Oprócz modernizacji transportu publicznego, duże znaczenie przywiązuje się do zabezpieczenia miasta przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Realizacja projektów przeciwpowodziowych, w tym modernizacja systemu zarządzania wodami opadowymi oraz budowa zbiorników retencyjnych, zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo w obliczu rosnącego ryzyka powodzi i podtopień.

Ważnym aspektem działań proekologicznych jest także termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz instalacja energooszczędnego oświetlenia. Projekty te nie tylko poprawiają estetykę miasta, ale przede wszystkim przyczyniają się do znaczącej oszczędności energii i redukcji emisji szkodliwych gazów.

Unijne inwestycje odgrywają kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego i przyjaznego dla mieszkańców miasta. Dzięki nim możliwe jest nie tylko podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności, ale także aktywne przeciwdziałanie globalnym wyzwaniom klimatycznym.


Według informacji z: Urząd Miejski w Gliwicach