UM Gliwice: Przyszłość po przemyśle - plany rewitalizacji w naszym mieście
Dwudziestolecie przynależności do Unii Europejskiej zaowocowało w naszym mieście rewolucją urbanistyczną i technologiczną, której skutki widoczne są na każdym kroku. Odnowione przestrzenie i nowoczesne centra edukacyjne to tylko część z projektów zrealizowanych dzięki funduszom unijnym.
  1. Transformacja terenów postindustrialnych w nowoczesne przestrzenie biznesowe i edukacyjne.
  2. Modernizacja infrastruktury lotniczej przyczyniła się do rozwoju edukacji lotniczej.
  3. Technopark kontynuuje rozwój, wspierany europejskimi funduszami.
  4. Projekty rewitalizacyjne przekształcają miasto w centrum nowoczesnych technologii.

Znaczącym punktem zwrotnym w historii miasta było przystąpienie do Unii Europejskiej, które otworzyło drogę do realizacji ambitnych projektów z funduszami europejskimi. Jednym z nich jest przekształcenie obszaru postindustrialnego przy ulicy Bojkowskiej w dynamiczne Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Inwestycja ta, realizowana była przy wsparciu funduszy przedakcesyjnych i przyczyniła się do stworzenia przestrzeni dla kreatywnych przedsiębiorstw i naukowych instytucji.

Warto również zwrócić uwagę na rozwój lokalnego lotniska, które dzięki funduszom europejskim przeszło kompleksową modernizację. Obecnie lotnisko to nie tylko węzeł komunikacyjny, ale także siedziba Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej, które przyciąga młodych entuzjastów lotnictwa.

Technopark, jako jeden z najstarszych parków naukowo-technologicznych w Polsce, dzięki wsparciu unijnemu, nieustannie rozwija swoją infrastrukturę. Nowe projekty takie jak EDIH HPC4 Poland i IT Hub Gliwice otwierają przed regionem perspektywy na dalszy rozwój w obszarze nowoczesnych technologii.

Procesy rewitalizacyjne nie ograniczają się jedynie do przestrzeni biznesowej. Miasto aktywnie włącza się w przekształcanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki tym zmianom, „Nowe Gliwice” stają się miejscem, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością, co sprzyja organizacji licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Initiatives takie jak te pokazują, że europejskie fundusze mogą być katalizatorem dla lokalnego rozwoju, przekształcając nasze miasto w miejsce przyjazne zarówno dla biznesu, jak i dla jego mieszkańców.


Źródło: UM Gliwice