Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Program Małopolska Niania w gminie Alwernia

Program Małopolska Niania w gminie Alwernia

W dniu 10 lipca 2017 roku w Krakowie burmistrzowie i wójtowie, w tym Tomasz Siemek - Burmistrz Gminy Alwernia odebrali z rąk Marszałka Jacka Krupy i Wicemarszałka Wojciecha Kozaka umowy gwarantujące wsparcie finansowe w ramach projektu "Małopolska Niania".

Tym samym Gmina Alwernia dopełniła wszelkich formalności, które pozwolą wspomóc rodziny z naszej gminy. Dzięki środkom z budżetu województwa małopolskiego i gminy, przez 10 miesięcy otrzymają dofinansowanie do zatrudnienia opiekunki w kwocie 1500 zł miesięcznie. Województwo małopolskie i gminy przekazały na ten cel w sumie prawie 1,4 mln zł.

- Jestem bardzo zadowolony, że osiągnęliśmy porozumienie i wdrożymy program „Małopolska Niania”, który pozwoli powrócić na rynek pracy młodym rodzicom – podkreśla Burmistrz Gminy Alwernia Tomasz Siemek.