samoobrona14 maja 2018 r. rusza kolejna - XXVIII edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Centrum Ratownictwa Gliwice we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Strażą Miejską w Gliwicach.

 

Kurs odbywa się w ramach programu "Bezpieczne Gliwice" i jest finansowany ze środków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Celem kursu jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród kobiet poprzez poznanie technik samoobrony, rozwijanie sprawności i naukę właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obecna edycja dedykowana jest mieszkankom Śródmieścia.

Zajęcia będą odbywały się w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1, w terminie od 14 maja do 20 czerwca 2018 r., według poniższego harmonogramu.

Zapisy na kurs rozpoczną się 24 kwietnia 2018 r.

W kursie mogą uczestniczyć panie, które ukończyły 15. rok życia i mieszkają w Gliwicach. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Na zainteresowane panie czeka 100 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały mieszkanki Śródmieścia.

HARMONOGRAM KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET

14 maja - 20 czerwca 2018 r.

1. 14 maja 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

2. 16 maja 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

3. 18 maja 2018 r. (piątek) – w godzinach 17:30-19:30

4. 21 maja 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

5. 23 maja 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

6. 25 maja 2018 r. (piątek) – w godzinach 17:30-19:30

7. 28 maja 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

8. 30 maja 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

9. 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

10. 6 czerwca 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

11. 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

12. 13 czerwca 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

13. 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – w godzinach 17:30-19:30

14. 20 czerwca 2018 r. (środa) – w godzinach 17:30-19:30

Już wkrótce informacja o zapisach.