Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

mgla 544pxIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące silnej mgły, obowiązujące od 18:30 dn. 27.01.2018, do 5:00 dn. 28.01.2018.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12 przewiduje wieczorem i w nocy na przeważającym obszarze województwa, zwłaszcza w subregionie jurajskim i centralnym, wystąpienie mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
W pierwszej części nocy strefa mgieł obejmie swoim zasięgiem również pozostałą część województwa.