Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

powodzIMGW-PIB Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, obowiązujące od 14:30 dn. 29.10.2017 do 09:00 dn. 30.10.2017.

 

W wydanej dzisiaj, o godz. 14:26 Informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:48 w związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach dopływów Odry przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych.