W Centrum Rekreacyjno-Sportowym Łabędź członkowie klubu seniora, działający przy Radzie Osiedla Łabędy, mieli okazję uczestniczyć w trzecim już spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym w ramach projektu „Pewnym krokiem do celu 50+”. Obecnych było ponad 100 seniorów! Główną ideą przyświecającą policji jest podnoszenie bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych.Policjanci przygotowali materiały wideo – zaprezentowali konsekwencje, jakie mogą rodzić nieprawidłowe zachowania na przejściach. Funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego st. sierż. Szymon Kołodziej zwrócił uwagę, że osoby starsze stanowią w Gliwicach największą grupę ryzyka, jeśli chodzi o potrącenia. Wskazano również miejsca zagrożone oraz przeprowadzono dyskusję na temat zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu. Aspirant sztabowy Aneta Sokalla z zespołu ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii przedstawiła z kolei najczęstszy sposób działania sprawców przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy metodą „na wnuczka” czy „na policjanta”.

Przypominamy, że warsztaty organizowane przez policję dla seniorów w wieku 50+ prowadzone są w sposób ciągły. Opiekunów grup zapraszamy do umawiania prelekcji. Prosimy o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP Gliwice, tel.: 32 336 92 90. Za wsparcie inicjatywy podziękowania należą się zaangażowanej w sprawy profilaktyki Radzie Osiedla Łabędy.