Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.
 

Dyżury w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzone będą według poniższego harmonogramu:

  • 19 lutego w godz. 9.00-14.00 - Wydział Prewencji
  • 20 lutego w godz. 9.00-14.00 - Wydział Kryminalny
  • 21 lutego w godz. 9.00-14.00 - Wydział Ruchu Drogowego
  • 22 lutego w godz. 9.00-14.00 - Wydział Psychologów i Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Czlowieka
  • 23 lutego w godz. 9.00-14.00 - Wydział Kontroli i Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Czlowieka

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad w jednostkach Policji zostaną umieszczone na stronach internetowych poszczególnych komend.

Więcej informacji na temat akcji pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.