Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Jak co roku w listopadzie w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach swoje święto obchodzili pracownicy korpusu cywilnego. Komendant miejski nadkomisarz Marek Bajcer podziękował im za profesjonalizm w działaniu na rzecz policji.

 11 listopada to nie tylko Święto Niepodległości, także Dzień Służby Cywilnej. Dziś, w przeddzień święta, o godzinie 13.00 w Sali Owalnego Stołu KMP nadkom. Marek Bajcer, komendant miejski, gratulował pracownikom cywilnym zatrudnionym w naszym garnizonie. To była dobra okazja, by przekazać im wyrazy uznania za zaangażowanie oraz sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków.
Mówiąc „policja”, większość osób ma na myśli mundurowych. Tymczasem w gliwickim garnizonie służy codziennie prawie stu pracowników cywilnych, bez udziału których niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie naszej instytucji. Komendant miejski życzył im wielu sukcesów, satysfakcji z pracy, dobrego zdrowia oraz wszelkiej życiowej pomyślności.