Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Konkurs Wiedzy o Sejmie
19 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o Sejmie pod patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Konkurs został zorganizowany z inicjatywy poseł na Sejm RP Barbary Dziuk oraz Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. Współorganizowało go Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki: Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie (opiekun Barbara Dudło), Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (opiekun Ryszard Musioł) oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach (opiekun Anna Płoskonka).

Uczestników spotkania przywitała wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. Następnie głos zabrała poseł Barbara Dziuk, która podziękowała staroście gliwickiemu Waldemarowi Dombkowi, wicestaroście Ewie Jurczydze oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych starostwa Anetcie Krzemińskiej za pomoc w organizacji konkursu w starostwie.

– Cieszę się, że młodzi ludzie interesują się życiem społecznym i politycznym. Organizowanie konkursów dla młodzieży to ogromna przyjemność – mówiła poseł Dziuk. Powodzenia w zmaganiach życzył uczniom starosta Waldemar Dombek.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu, uczniowie wysłuchali dwóch wystąpień pracowników Kancelarii Sejmu. Prezentację pt. „Spacer po Sejmie” przedstawiła Monika Srzednicka-Raczkowska, zaś o trybie ustawodawczym opowiedział Ireneusz Nowak. Po czym 35 uczniów wyposażonych w solidną wiedzę o Sejmie, przystąpiło do testu. Najlepiej z nim poradził sobie i zajął I miejsce Michał Mazur, II miejsce zdobył Konrad Kazaniecki, a III – Dawid Kaszek. Wszyscy trzej uczniowie uczęszczają do Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Za miejsca na podium otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Marszałka Sejmu. Ponadto każdy z uczestników konkursu dostał dyplom i zestaw gadżetów oraz zaproszenie od poseł Dziuk na wycieczkę do Sejmu.

- Inicjatywa konkursu o tematyce sejmowej jest bardzo interesująca. Dzięki niej młodzież ma możliwość poznania posłów, a także poszerzenia swojej wiedzy na temat parlamentu. Podczas dzisiejszych wystąpień dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o historii Sejmu, a także jego funkcjonowaniu na co dzień. Dziękujemy poseł Dziuk za odwiedziny i możliwość uczestniczenia w konkursie – mówi Michał Mazur, zwycięzca konkursu.

Podczas zakończenia spotkania wicestarosta Ewa Jurczyga podkreśliła aktywność młodzieży w życiu publicznym naszego powiatu. Zachęcała również młodych ludzi, aby włączali się w działania Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego.

Uczniom w czasie konkursu towarzyszyli także Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego oraz skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko.