Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Nauczyciel – Wolontariusz Roku
Bartosz Kaczmarczyk, nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nauczyciel – Wolontariusz Roku”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wręczenie nagród odbyło się 9 października na Zamku Królewskim w Warszawie. Bartosz Kaczmarczyk odebrał nagrodę z rąk minister edukacji narodowej, Anny Zalewskiej. Podczas uroczystości podsumowania konkursu towarzyszyli mu dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie Dorota Gumienny oraz uczniowie. To oni właśnie zgłosili do konkursu swego nauczyciela. W przesłanym uzasadnieniu, dlaczego właśnie on powinien otrzymać tytuł „Nauczyciela –Wolontariusza Roku” napisali, że chcą przez to docenić jego starania na rzecz niesienia pomocy innym ludziom, chcieliby również podziękować za to wszystko, co robi dla drugiego człowieka.

Bartosz Kaczmarczyk od 10 lat sprawuje opiekę nad szkolnym wolontariatem w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Jego podopieczni, wolontariusze z „Paderewskiego” są znani z całego szeregu akcji i przedsięwzięć wspierających potrzebujących – m.in. organizują corocznie koncerty charytatywne, prowadzą zbiórki np. pomocy szkolnych, maskotek czy podręczników, włączają się w „Szlachetną Paczkę”, wspierają uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, są krwiodawcami i dawcami szpiku, opiekują się osobami niepełnosprawnymi, współpracują z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami. Wszystkie te działania koordynuje, nadzoruje i wspiera właśnie Bartosz Kaczmarek, pracując jako wolontariusz z kolejnymi rocznikami uczniów „Paderka”.

Zadaniem głównym zgłaszających uczestników konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu wykonanego dowolną techniką, w którym zaprezentowany został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza Roku” oraz jego praca na rzecz propagowania idei wolontariatu. Nagranie trzeba było uzupełnić krótkim uzasadnieniem. Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w konkursie zaprosiło nauczycieli, którzy niosą pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Do MEN nadesłano blisko 250 zgłoszeń od uczniów, którzy w taki sposób chcieli wyróżnić swoich nauczycieli i podziękować za ich pracę.

Podczas finału konkursu minister Anna Zalewska nagrodziła 12 nauczycieli-wolontariuszy, którzy zajęli miejsca od I do III oraz otrzymali wyróżnienia. I miejsce w konkursie otrzymał Tomasz Przygoda ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie,  a II – Lidia Stotko z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.