Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Pamięć, znicze i kwiaty
Przed Dniem Wszystkich Świętych przedstawiciele samorządu powiatowego odwiedzają cmentarze, groby i pomniki na naszym terenie. W Knurowie w jednej z takich wizyt udział wziął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

30 października wojewoda odwiedził zbiorowy grób wojenny, znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ul. 1-Maja w Knurowie. Pochowani są w nim powstańcy śląscy z lat 1919-1921 oraz  pomordowani w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Wojewoda złożył na grobie wieniec oraz zapalił znicze, w czym towarzyszyli mu starosta gliwicki Waldemar Dombek oraz Adam Ostalecki, dyrektor generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Uroczystość uświetnili uczniowie klas mundurowych z prowadzonego przez Powiat Gliwicki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, a wzięli w niej również udział samorządowcy, harcerze Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, kombatanci i przedstawiciele służb mundurowych.

Radni Powiatu Gliwickiego pamiętali także o swych zmarłych kolegach, trzech osobach zasłużonych dla samorządu: Zbigniewie Pańczyku, Józefie Frejno i Andrzeju Michalskim. Przed Dniem Wszystkich Świętych zapalili na ich grobach znicze z herbem Powiatu Gliwickiego, przypominające, że tu leżą ci, którzy część swego życia poświęcili pracy na rzecz samorządu powiatowego.

Jeden z tych zniczy zapłonął na grobie śp. Zbigniewa Pańczyka – pierwszego starosty Powiatu Gliwickiego, który znajduje się na gliwickim Cmentarzu Centralnym. Drugi zapalony został w Poniszowicach, gdzie spoczywa śp. Józef Frejno – radny pierwszej kadencji Rady Powiatu Gliwickiego. Trzeci zaświecono na płycie nagrobnej śp. dr. Andrzeja Michalskiego – długoletniego radnego Powiatu Gliwickiego.

Znicze zapalili radni i członkowie Zarządu Powiatu Gliwickiego, którzy pochylili się nad grobami swych zmarłych kolegów. Uczynili to w imieniu całej Rady Powiatu Gliwickiego, z inicjatywy jej przewodniczącego, Andrzeja Kurka.