Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Sala gimnastyczna już z całym zapleczem
W budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie, w którym po sąsiedzku mieszczą się dwie placówki oświatowe Powiatu Gliwickiego – Zespół Szkół Specjalnych oraz Technikum nr 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego – zakończony został trzeci, ostatni już etap remontu sali gimnastycznej z zapleczem.

Obecnie placówki te dysponują wyremontowaną wcześniej (w ramach I i II etapu prac) salą gimnastyczną z szatniami dla uczniów, a całości dopełnił zakończony właśnie remont zaplecza socjalno-technicznego dla  nauczycieli (III etap). Mieści się ono w piwnicach, a w jego skład wchodzą szatnia, łazienka z toaletą i prysznicem oraz magazynek na sprzęt sportowy, do których prowadzi wyremontowany korytarz. Uczniowie i nauczyciele w komfortowych warunkach mogą przygotować się do zajęć wychowania fizycznego, z powodzeniem trenować i rozwijać swoje pasje sportowe, umiejętności i talenty. W sali odbywają się również liczne akademie, konkursy i apele.

- Była to bardzo potrzebna, kolejna już w tej placówce nasza inwestycja – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – Przyczyniła się do poprawy warunków nauczania i pracy nauczycieli. Cieszy to, że udało się zakończyć ostatni już etap remontu tej bardzo potrzebnej i często wykorzystywanej sali gimnastycznej, która służy setkom uczniów.

Trzeci etap remontu prowadzony był od połowy sierpnia do końca września br. Kosztował 140 tys. zł i został sfinansowany przez Powiat Gliwicki.