Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

odblask.jpg

Za brak elementu odblaskowego poza terenem zabudowanym grozi mandat karny, ale nie skupiamy się dzisiaj na kodeksie wykroczeń lecz na odblasku, który może ocalić nam życie. W dniu dzisiejszym nasi funkcjonariusze wraz z policjantami na terenie naszego miasta rozdają elementy odblaskowe, które mają na celu poprawienie widoczności. Strażnicy będą przypominać że jedną z reguł bezpieczeństwa na drodze jest zasada: widzieć i być widzianym. Elementy odblaskowe będą rozdawać przy przejściach dla pieszych, gdzie w ostatnim czasie dochodziło do wielu nieszczęśliwych wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.