Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

telefon

19 listopada 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, które wprowadzą kary za umyślne, bezzasadne telefoniczne blokowanie numerów alarmowych. Do tej pory sprawca, który cały czas wykonywał bezzasadne połączenia i tym samym blokował linię numeru alarmowego nie ponosił odpowiedzialności za swój czyn. Wprowadzenie zmian ma na celu przeciwdziałanie m.in. takim sytuacjom. Należy sobie uświadomić, że uniemożliwienie komuś wezwania pomocy przez powyższe zachowanie jest realnym zagrożeniem dla życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa.

 

W związku z powyższą zmianą art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeń otrzymuje brzmienie:

㤠1. Kto:

1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.”.