Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

 plakat

Nasi funkcjonariusze ujawnili plakaty w rejonie Osiedla Sośnica, które przymocowane były do słupów oświetleniowych. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających strażnicy doprowadzili do ustalenia osoby odpowiedzialnej za rozklejenie plakatów. 31-latka została ukarana mandatem karnym w związku z art. 63a kodeksu wykroczeń, a plakaty zostały uprzątnięte.

 

Przypominamy o przepisach art. 63a. kw

§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.