Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

Fot. Pixabay.com (CC0 Creative Common)

Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych zarówno w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej, stanowi jeden z głównych obszarów polityki Unii Europejskiej mający znaczenie w odniesieniu do przeciwdziałania antybiotykooporności.

Należy mieć świadomość, że każde zastosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych może skutkować rozwojem oporności na nie. Antybiotykooporność jest obecnie uważana za jedno z najważniejszych zjawisk dotyczących zdrowia publicznego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach prosi hodowców zwierząt gospodarskich o zapoznanie się z informacyjną ulotką na ten temat.