Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. archiwum UM w Gliwicach

19 marca w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach odbyło się spotkanie dyrektora ŚOW NFZ Jerzego Szafranowicza oraz prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Temat spotkania dotyczył kończących się 31 marca umów w ramach odziału chorób wewnętrznych i izby przyjęć w Szpitalu Vito-Med Sp. z o.o. w Gliwicach.

Dyrektor Śląskiego OW NFZ przedstawił prezydentowi Gliwic propozycję trzymiesięcznego przedłużenia okresu obowiązywania umów w ww. zakresach. Zgodnie z procedurą, Śląski OW NFZ wystosuje stosowny wniosek o zgodę na aneksowanie kontraktu do Prezesa NFZ. Podpisanie aneksu planowane jest na 23 marca (z datą obowiązywania do końca czerwca br.).

Priorytetem działania Śląskiego OW NFZ jest zapewnienie optymalnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów z Gliwic i powiatu gliwickiego.

Dodatkowym argumentem, skłaniającym do decyzji o aneksowaniu umowy, jest prawdopodobna zmiana w organizacji gliwickich szpitali.

Źródło: ŚOW NFZ