Fot. materiały GTW

1 153 353,60 zł przeznaczy Miasto Gliwice w 2018 r. na utworzenie i prowadzenie 6 kolejnych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Będą one działać w formie pracy podwórkowej, czyli tzw. streetworkingu.

W naszym mieście działa obecnie 8 placówek wsparcia dziennego - 6 w formie opiekuńczej i 2 w formie pracy podwórkowej. Od stycznia tych drugich będzie więcej, ponieważ Gliwice otrzymały od Unii Europejskiej dofinansowanie na utworzenie i prowadzenie 6 kolejnych placówek. Unia przekazała miastu 980 350,56 zł, 92 268,29 zł dołożył Urząd Marszałkowski. Miasto na ten cel przeznaczy 80 734,75 zł ze środków własnych.

Świetlice opiekuńcze zapewniają dzieciom opiekę, organizację czasu wolnego i pomoc w nauce. Działają stacjonarnie, w określonych godzinach, w wybrane dni tygodnia. W Gliwicach obecnie pomaga dzieciom i młodzieży 6 takich placówek: Świetlica „Dzieci św. Rity” (ul. Bernardyńska 19), Świetlica Pod Lipami (ul. Lipowa 29), Świetlica Żwirek (ul. Zubrzyckiego 18), Świetlica Czesio (ul. Błogosławionego Czesława 5), placówka prowadzona przez Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy (ul. Skarbnika 35), świetlica PCK (ul. Wrocławska 16). Tylko w 2017 r. na wsparcie świetlic miasto przeznaczyło 350 tys. zł z miejskiego budżetu.

Do dzieci, które z różnych powodów do świetlic opiekuńczych nie dotrą, próbują docierać streetworkerzy.

Streetworking to praca skierowana do konkretnych grup i wykonywana w ich środowisku. Obecnie w tej formie w Gliwicach pracuje tylko Stowarzyszenie GTW, które od kwietnia 2016 r. pomaga dzieciom w dwóch gliwickich dzielnicach – w Łabędach i na Zatorzu. Streetworkerzy GTW mają pod swoją opieką 45 osób. Bezpłatne zajęcia są adresowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, głównie tych z problemami, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Do najbardziej popularnych form aktywności należą zajęcia sportowe: piłka nożna, wspinaczka, rowery, turystyka.

- Do placówki trafiają dzieci wytypowane przez naszych pedagogów ulicy. To my musimy zdiagnozować środowisko rodzinne i lokalną społeczność, aby pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia – tłumaczy Agnieszka Gabriel, liderka projektu z ramienia Stowarzyszenia GTW.

W 2018 r. ze wsparcia streetworkerów będą mogły korzystać również dzieci z Sośnicy, Szobiszowic, Łabęd, mieszkające w rejonie ulic Świętokrzyskiej i Chorzowskiej oraz na osiedlu Baildona.

Prezydent Miasta Gliwice w najbliższym czasie ogłosi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podmioty zainteresowane realizacją projektu zapraszamy do składania ofert w konkursie.