Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

baner

Masz uwagi, pytania, chcesz wiedzieć więcej? Przyjdź w weekend 23-25 lutego do hali przy ul. Kaszubskiej 28 na 19. Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Czyste powietrze dla Gliwic”. Podczas trzech dni targowych będzie można się skonsultować z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) i warunków jego realizacji.

Zimą jakość powietrza w miastach jest fatalna. Sprzyja temu zwłaszcza spalanie złej jakości opału w przestarzałych instalacjach. Gliwice walczą z tym problemem, między innymi od lat wspierając wymianę starych pieców na ekologiczne. Warto to zrobić jak najszybciej i sporo zaoszczędzić – na modernizację ogrzewania można dostać nawet do 24 000 zł (zmiana nieekologicznego systemu węglowego na pompę ciepła), a na instalację pompy ciepła i termomodernizację budynku nawet 66 281 zł!

Wymiana przestarzałych pieców to obowiązek. Kto jeszcze nie pozbył się starych palenisk, zgodnie z prawem powinien to zrobić. Obowiązująca od 1 września br. antysmogowa Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego zabrania spalania na terenie województwa śląskiego węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Właściciele przestarzałych pieców są zobowiązani do ich wymiany. Oczywiście są to niemałe koszty, dlatego miasto wspiera takie inicjatywy finansowo.

Ile można zaoszczędzić?

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Co ważne, wniosek o dofinansowanie w ramach programu trzeba złożyć przed zmianą systemu ogrzewania. Można uzyskać zwrot nawet 80% tak zwanych kosztów kwalifikowanych, do 8 tys. zł w przypadku systemów gazowych, węglowych i elektrycznych (piece akumulacyjne elektryczne) i do 24 tys. zł w przypadku pomp ciepła.

Warto wiedzieć, że ubiegając się o dofinansowanie pompy ciepła, można wnioskować także o dotację do prac termoizolacyjnych, np. docieplenia ścian, dachów albo wymiany okien i drzwi zewnętrznych, jeżeli konieczność wykonania takich prac wynika z przeprowadzonego na własny koszt audytu energetycznego. Na docieplenie ścian można otrzymać do 17 617 zł, na docieplenie stropodachów lub dachów – 10 570 zł, a na wymianę okien i drzwi zewnętrznych – do 14 094 zł.

Łącznie, na instalację pompy ciepła i termomodernizacje budynku można w ramach PONE otrzymać nawet 66 281 zł.

Jak to zrobić? To proste!

W programie PONE mogą wziąć udział mieszkańcy domków jedno – albo wielorodzinnych, którzy nie mają możliwości podpięcia do miejskiej sieci ciepłowniczej, chcą trwale zlikwidować systemy ogrzewania na paliwo stałe i wymienią je na: ogrzewanie gazowe, elektryczne, węglowe lub pompy ciepła posiadające znak jakości EHPA-Q. Dotacja jest przyznawana na lokal/budynek na który wcześniej nie pozyskano dotacji.

Najpierw, jeszcze przed wymianą pieca w Urzędzie Miejskim w Gliwicach należy złożyć wniosek, który przejdzie weryfikację operatora. Następnie należy złożyć odpowiednie dokumenty, wybrać wykonawcę z listy zakwalifikowanych wykonawców, zawrzeć umowę i zrealizować inwestycję. Kolejny krok to skompletowanie dokumentacji do rozliczenia, którą w imieniu inwestora złoży wykonawca.

Szczegółowe informacje o programie PONE są dostępne na stronie https://bip.gliwice.eu/strona=11087 lub w Wydziale Środowiska UM, pok. 332, tel. 32 239-12-78, u operatora PONE tel.: 504-218-836 oraz na stronie internetowej www.niskoemisyjne.gliwice.eu.

Spalasz śmieci – będzie kara!

Spalanie śmieci w piecach zwyczajnie się nie opłaca. Osoby, które to robią, muszą się liczyć z mandatem w wysokości do 500 zł.

Tylko w styczniu 2018 r. gliwiccy strażnicy przeprowadzili niemal 500 kontroli palenisk domowych. (mf)