Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

fot. Mosquidron

12 marca od godz. 7.00 planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową elementów małej architektury przy ul. Siemińskiego (dawnej Wieczorka) na odcinku od skrzyżowania z ulicami Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Korfantego. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zmianie ulegnie również trasa linii autobusowej A4.

Prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe – apeluje wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów w Gliwicach. Jednocześnie PRUiM informuje, że:

  • objazd od skrzyżowania z ulicami Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego do ul. Górnych Wałów poprowadzony zostanie ulicami Sobieskiego, Kościuszki i Zygmunta Starego;
  • objazd od skrzyżowania z ulicami Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego do ul. Dolnych Wałów będzie wiódł ulicami Jasnogorską i Młyńską;
  • objazd od ul. Korfantego do skrzyżowania z ulicami Kozielską, Jasnogórską i Daszyńskiego poprowadzony zostanie ulicami Korfantego, Kościuszki i Sobieskiego.

Jak zmieni się trasa linii A4?

Jak poinformował KZK GOP, autobusy zdążające w kierunku Teatru, po obsłudze przystanku Gliwice Plac Piastów”, będą jechały ulicami: Zwycięstwa, Wyszyńskiego (obsługa przystanku Gliwice Plac Piłsudskiego”), Powstańców Warszawy, Jasnogórską i Daszyńskiego (obsługa tymczasowego stanowiska przystanku Gliwice Jasnogórska” przy ul. Daszyńskiego 4). Na rozkładową trasę autobusy A4 włączą się na przystanku Gliwice Kościuszki”.

Autobusy A4 zdążające w kierunku placu Piastów, po obsłudze przystanku Gliwice Jasnogórska”, pojadą ulicami: Daszyńskiego, Jasnogórską, Powstańców Warszawy, Wyszyńskiego (obsługa przystanku Gliwice Plac Piłsudskiego”), Dworcową, Dolnych Wałów i Zwycięstwa – aż do włączenia się na rozkładową trasę na przystanku „Gliwice Zwycięstwa”.

UWAGA! Z obsługi wyłączone zostaną stanowiska przystanków „Gliwice Zwycięstwa”, „Gliwice Muzeum” i „Gliwice Park Mickiewicza” w kierunku Teatru oraz stanowisko przystanku „Gliwice Park Mickiewicza” w kierunku placu Piastów.