Sejda

Fot. arch. IMN

Dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, kierownik Zakładu Hydrometalurgii w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach została uhonorowana w plebiscycie Wynalazczyni 2017.

Plebiscyt ma na celu inspirowanie innowacyjnego działania wśród kobiet przez odkrywanie i promowanie ich dorobku wynalazczego na krajowych oraz międzynarodowych wystawach i targach oraz na łamach „Przeglądu Technicznego” i na stronie www.enot.pl.

Katarzyna Leszczyńska-Sejda jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, ma na swoim koncie 27 patentów i 35 wniosków patentowych. Zrealizowała 40 prac statutowych w IMN oraz kilkadziesiąt prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych (ponad 25 projektów badawczych, 12 projektów europejskich, ponad 30 zleceń z przemysłu, aplikacji i wdrożeń). (mf)