Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

targowisko

Fot. pexeles-photo

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy rajcy jednogłośnie przegłosowali zmiany w opłatach targowych. Jakie są najważniejsze zmiany?

Głównym celem zmian opłat targowych jest ujednolicenie stawek i dostosowanie ich do realiów funkcjonowania sfery handlu w mieście. Najważniejsze zmiany to ujednolicenie opłaty dla stanowisk handlowych w określonych przedziałach powierzchni handlowej, bez względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży.

Odchodzimy od rozróżniania opłat dla tzw. sprzedaży z ręki, ziemi, stołu czy straganu. Na targowiskach zorganizowanych będą obowiązywały niższe opłaty, proponujemy też preferencyjne stawki dla dodatkowych stanowisk handlowych tworzonych przed budynkami sklepów – referował podczas sesji RM Ryszard Reszke, skarbnik Miasta Gliwice.

Opłata w takich miejscach będzie kształtować się na poziomie 60% wysokości stawek przewidzianych dla sprzedających w pozostałych miejscach, z wyjątkiem stanowisk o powierzchni do 2 m2, dla których zaproponowano stawkę w wysokości 5 zł. Odrębne stawki będą obowiązywały dla sprzedaży choinek; zachowana zostanie symboliczna 1-złotowa opłata dla sprzedaży prowadzonej na kiermaszach organizowanych przez rady osiedlowe. Z opłat nadal zwolniona będzie sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw uzyskanych z własnej działki prowadzona na powierzchni do 1 m2. Przyjęta uchwała nie obejmuje zmian opłat pobieranych na terenie giełdy samochodowej.

Wprowadzane zmiany mają sprzyjać promocji i rozwojowi targowisk zorganizowanych, na których obowiązuje wyższy standard sprzedaży – podsumowuje Alicja Knyps, naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Szczegółowe informacje dotyczące zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej można znaleźć na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Uchwały Rady Miasta. (mf)