Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

lider

fot. materiały Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Politechnika Śląska uzyskała certyfikat „Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie „Primus”, przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji Szkolnictwa Wyższego.

Wyróżnienia dla gliwickiej uczelni odebrał 28 czerwca w Warszawie prof. Janusz Kotowicz ,prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Na gali finałowej VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” obecni byli rektorzy, prorektorzy i dziekani ponad 40 uczelni.

Program „Uczelnia Liderów” wyróżnia szkoły wyższe, które kształcą absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. Takie właśnie, zdaniem fundacji, są osoby, które kończą Politechnikę Śląską.

Certyfikat potwierdza również, że uczelnia kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy.

Wyróżnienie specjalne „Primus” otrzymują uczelnie i ich jednostki organizacyjne, które w procedurze certyfikacji uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.