Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gliwice

leki Fot.Pixabay

Wielu mieszkańców Gliwic posiada w domowej apteczce przeterminowane lekarstwa. Nie można ich wyrzucać do kosza. Gdzie je oddawać?

Po upływie terminu ważności przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Nie wolno ich umieszczać w worku na śmieci wraz z innymi odpadami komunalnymi, a tym bardziej wrzucać do kanalizacji. Gdyby znalazły się na śmietniku mogłyby zagrozić środowisku naturalnemu albo zdrowiu osób, które mogłyby je znaleźć, a także zwierzętom które żerują na wysypiskach śmieci.

Zbiórka przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców jest organizowana i finansowana ze środków Miasta Gliwice. Farmaceutyki raz w miesiącu odbiera firma wyłoniona z przetargu.

-W zeszłym roku w Gliwicach zebrano 10 607 kg niepotrzebnych leków - informuje Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Zbędne farmaceutyki można nieodpłatnie zostawić w oznakowanych pojemnikach ustawionych w 37 aptekach na terenie miasta.

Ich adresy można znaleźć na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Informacje Publiczne, Ekologia i Środowisko lub pod linkiem punkty apteczne.(mw)