ZHP Fot. M.Konieczny

Phm. Antonina Mielcarek i phm. Jan Wegehaupt zostali wyróżnieni podczas X Jubileuszowej Gali Mistrzów Harcerstwa zorganizowanej przez Komendę Chorągwi Śląskiej ZHP.

Podczas uroczystości wręczono Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP przyznawane drużynowym szczególnie zaangażowanym w pracę na rzecz zuchów i harcerzy. Wśród wyróżnionych znalazł się phm. Jan Wegehaupt – drużynowy 6. Gliwickiej Drużyny Harcerzy Starszych „Nurt”. Statuetkę Mistrza Harcerstwa w kategorii „Przedsiębiorczy Skarbnik – Księgowy” otrzymała z kolei phm. Antonina Mielcarek, pełniąca funkcję Skarbnika Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Druhna Antonina zarządza finansami hufca, dba o wychowanie ekonomiczne zuchów i harcerzy, organizuje konkurs na Minigranta i wspiera drużyny oraz gromady w realizacji zbiórek publicznych.

Władze Chorągwi oraz Komendanci Hufców wybierają Mistrzów Harcerstwa co roku, spośród setek instruktorów Chorągwi Śląskiej.. Nagradzani są ci, którzy w minionym roku kalendarzowym najbardziej wyróżnili się harcerską postawą, zaangażowaniem, pomysłowością i pracą instruktorską. Laureaci są wybierani w kategoriach: Najlepszy Komendant Hufca, Przedsiębiorczy Skarbnik-Księgowy, Harcerski Manager, Twórczy Programowiec/Kształceniowiec na 6, Specjalista, Harcerskie duety, Złoty Senior/Bratnia Dusza, Nieprzetarty Szlak, Strażnik Prawa, Bądź widoczny oraz Pierwszy Wśród Najlepszych. (mf)